Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τον Mastoras η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από τυχόν απώλεια, αλλοίωση, διαρροή, παράνομη διαβίβαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Τι είναι το GDPR;
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του Κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η εταιρία ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη, Θερμοπυλών 5, email: info@mastoras.gr τηλ.: 2310887808, website: www.mastoras.gr όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:

Για τους πελάτες

 • Όνομα
 • Επίθετο
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Email
 • Διεύθυνση

Για τους τεχνίτες

 • Όνομα
 • Επίθετο
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Email
 • Διεύθυνση
 • ΑΦΜ

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Κάνουμε χρήση των προσωπικών σας στοιχείων επικοινωνίας (αριθμός κινητού και email) ώστε να σας αποστέλλουμε πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την εργασία που έχετε ζητήσει

Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης
Εάν παρατηρήσετε ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι εσφαλμένα, μπορείτε πάντα να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε.

Δικαίωμα διαγραφής
Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς.

Γνωστοποίηση σε τρίτους
Αναγνωρίζετε και εξουσιοδοτείτε ο Mastoras να παρέχει το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, το e-mail σας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, μόνο στους Τεχνίτες. Ο Mastoras ζητάει από τους τεχνίτες να μην κοινοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σε τρίτους, Ωστόσο, ο Mastoras δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης τους από τον Τεχνίτη σε τρίτους

Αξιολόγηση τεχνιτών
Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Το εποικοδομητικό σας σχόλιο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας θα σας στείλουμε email και θα σας ζητήσουμε να μας πείτε την γνώμη σας για τον τεχνίτη.

Προσφορές
Αν μας έχετε διαθέσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την εγγραφή και/ή ζήτηση εργασίας, διατηρούμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τεχνικές εργασίες. Σε οποιοδήποτε email προσφοράς μπορείτε να κάνετε κλικ στο "unsubscribe" που υπάρχει στο τέλος του μηνύματος και δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ξανά.

Δικαίωμα τροποποίησης
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές, όπως αλλαγές σκοπών ή τη χρήση νέων σκοπών επεξεργασίας.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙