Όροι χρήσης

1.Εισαγωγή
1.1. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία που προσφέρεται μέσω αυτού του Ιστότοπου, δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης αυτής της Συμφωνίας όπως περιγράφονται παρακάτω. Εάν δεν συμφωνείτε, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας.

2.Ορισμοί
2.1. "Περιεχόμενο" σημαίνει όλες τις αναρτήσεις, τα μηνύματα, το κείμενο, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, ή άλλα υλικά που αναρτώνται στον Ιστότοπο από εσάς.
2.2. "Εταιρεία", "mastoras.gr" ("εμείς", "μας", "μας" και "δικοί μας") σημαίνει τη ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με ΑΦΜ 800616122 με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Θερμοπυλών 5.
2.3. "Πελάτης" σημαίνει οποιονδήποτε αναζητεί έναν τεχνίτη για μια Εργασία στον Ιστότοπο.
2.4. "Εργασία" σημαίνει ένα έργο/εργασία που υποβάλλεται από έναν Πελάτη μέσω της Υπηρεσίας μας.
2.5."Υπηρεσία" σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από το mastoras.gr σε εσάς. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: παροχή στοιχείων επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικά με Εργασίες, πληροφορίες του κλάδου και άλλα προϊόντα. Οι Υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μέσω του Ιστότοπου, τηλεφώνου ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο.
2.6. "Συμφωνία για την Υπηρεσία" σημαίνει κάθε συμφωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ ενός Τεχνίτη και ενός Πελάτη σχετικά με τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν. Μια Συμφωνία για την Υπηρεσία μπορεί να επιτευχθεί μέσω προφορικής ανταλλαγής, τηλεφώνου, SMS, email ή με τη μορφή γραπτής δήλωσης/σύμβασης.
2.7. "Τεχνίτες" και "Τεχνίτης" σημαίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρεία ή αυτοαπασχολούμενος που εγγράφεται στον Ιστότοπο για να συνδεθεί με τους Πελάτες.

3. Σκοπός
3.1. Το mastoras.gr βοηθά τους Πελάτες να βρουν Τεχνίτες και βοηθά τους Τεχνίτες να κερδίσουν περισσότερους πελάτες. Ο πελάτης αναζητεί την επιθυμητή εργασία, το mastoras.gr εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός τεχνίτη στον πελάτη, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποιεί στον τεχνίτη τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη

4. Ακρίβεια των πληροφοριών
4.1. Παρόλο που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι σωστές και ακριβείς, το mastoras.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών στον Ιστότοπο και δεν ευθύνεται για προβλήματα ή απώλειες που προκύπτουν από σφάλματα στο Περιεχόμενο.
4.2. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την mastoras.gr, αναγνωρίζετε ότι το mastoras.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από Τεχνίτη που είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο. Είναι ευθύνη του Πελάτη να επιλέξει έναν κατάλληλο Τεχνίτη και να διαπραγματευτεί τους όρους για οποιαδήποτε εργασία αναλαμβάνουν. Το mastoras.gr δεν θα εμπλακεί ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε Συμφωνία για την Υπηρεσία μεταξύ του Πελάτη και του Τεχνίτη. Ο πελάτης είναι απευθείας συμβεβλημένος με τον τεχνίτη.
4.3. Όλοι οι Πελάτες εγγυώνται ότι πριν εισέλθουν σε Συμφωνία για την Υπηρεσία με έναν Τεχνίτη, θα ελέγξουν το βιογραφικό του Τεχνίτη, τις αξιολογήσεις του, την ασφάλιση του και την άδεια του, αν αυτά είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο. Οι Τεχνίτες δεσμεύονται να παρέχουν σωστές πληροφορίες στο βιογραφικό τους και να ενημερώνουν άμεσα το mastoras.gr για οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία αυτά.

5. Συμφωνίες για την υπηρεσία
5.1. Το mastoras.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τις Συμφωνίες για την Υπηρεσία μεταξύ των Πελατών και των Τεχνιτών, να διακόπτει ή να τροποποιεί τις Συμφωνίες για την Υπηρεσία με καθυστέρηση ή να αρνείται την πρόσβαση στον Ιστότοπο αν πιστεύει ότι οι Συμφωνίες για την Υπηρεσία παραβιάζουν αυτούς τους Όρους Χρήσης, ή αν πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να τηρηθούν οι νόμοι ή οι διατάξεις της ηθικής.

6.Πολιτική Ακύρωσης
6.1. Οι Τεχνίτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την εργασία σε Πελάτες. Επιπλέον, οι Πελάτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν μία εργασία ή να ζητήσουν από το mastoras.gr να τους προτείνει δεύτερο τεχνίτη από την αρχική πρόταση.

7.Πρόσβαση στον Ιστότοπο
7.1. Οι Πελάτες και οι Τεχνίτες είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι έχουν την απαραίτητη εξοπλισμό και την πρόσβαση στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του mastoras.gr. Το mastoras.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την έλλειψη πρόσβασης στον Ιστότοπο ή από την απώλεια ή την κλοπή των στοιχείων πρόσβασης του Πελάτη ή του Τεχνίτη.

8. Όροι πληρωμής
8.1. Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή των τιμολογίων μας εντός των όρων πληρωμής του τιμολογίου. Αν το λογαριασμός σας έχει ένα τιμολόγιο που είναι παλαιότερο από 15 ημέρες, ο λογαριασμός σας θα περιοριστεί αυτόματα.
8.2. Συμφωνείτε να λαμβάνετε όλα τα τιμολόγιά μας μέσω email στη διεύθυνση email που αναφέρεται στον λογαριασμό σας. Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε ότι αυτή η διεύθυνση email είναι ασφαλής και λειτουργεί σωστά.

9. Διακοπή Παροχής Υπηρεσιών
9.1. Το mastoras.gr μπορεί να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών της σε οποιονδήποτε χρήστη για οποιονδήποτε λόγο και ανά πάσα στιγμή. Οι λόγοι για τους οποίους το mastoras.gr μπορεί να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών της συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε παραβάσεις αυτών των Όρων και παραβιάσεις των οποίων είναι ένα από τα ακόλουθα: α. Συμπλήρωση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών κατά την εγγραφή. β. Παροχή παραπλανητικών ή ανακριβών πληροφοριών στην εταιρεία ή σε τρίτα μέρη σχετικά με την Επιχείρησή σας, τις Υπηρεσίες σας, τις προσφορές σας ή την κατάστασή σας. γ. Χρήση των Υπηρεσιών του mastoras.gr για παράνομες, αθέμιτες ή κακόβουλες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων, της παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, της διάπραξης απατηλών ενεργειών, της προσπάθειας παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου ή των υπηρεσιών μας, ή της χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που προκαλεί προβλήματα στους άλλους χρήστες ή το mastoras.gr.
9.2. Εάν το mastoras.gr διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών του για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχετε το δικαίωμα να ανοίξετε νέο λογαριασμό Επιχείρησης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του mastoras.gr.
9.3. Κατανοείτε ότι το mastoras.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών της σύμφωνα με αυτούς τους Όρους.

Αυτοί είναι οι Όροι Χρήσης του mastoras.gr. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μας υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σας σε αυτούς τους όρους.

Ευχαριστούμε που διαβάσατε αυτούς τους όρους και ελπίζουμε να έχετε μια επιτυχημένη εμπειρία με το mastoras.gr.

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙